Kommande evenemang

Information från kommunen

Suomen kielen hallintoalue

Trollhättanin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) astui voimaan vuonna 2010.
Tukholman läänin lääninhallituksella ja saamelaiskäräjillä on päävastuu vähemmistöpolitiikan koordinoinnista ja seurannasta.

Laki sanoo, että kansallisia vähemmistökieliä on suojattava ja edistettävä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus opiskella vähemmistökieltään, kehittää ja käyttää sitä.
Viranomaisten on kuultava kansallisia vähemmistöjä ja huomioitava niiden kielelliset tarpeet.

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Yhteistä vähemmistöryhmille on se, että ne ovat asuneet Ruotsissa kauan ja että kullakin ryhmällä on selvä keskinäinen yhteenkuuluvuus. Viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä Ruotsissa ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, (joka on myös alkuperäiskansa), tornionlaaksolaiset, juutalaiset ja romanit. Historiallisia vähemmistökieliä ovat suomi, saame, meänkieli, jiddish ja romani chib. Kolmella ensiksi mainitulla on vahvistettu suoja, jonka perustana on niiden historiallis-maantieteellinen yhteys Ruotsiin.

Viranomaisten velvollisuutena on informoida vähemmistöryhmiä niiden oikeuksista riippumatta siitä missä päin Ruotsia ne asuvat ja mitä vähemmistökieltä ne puhuvat.

Lakiteksti sanoo lyhyesti että

  • Yksittäisellä kansalaisella on oikeus käyttää suomen kieltä suullisessa ja kirjallisessa asioinnissa kunnan kanssa, joka on velvollinen antamaan suullisen vastauksen suomen kielellä.
    Yksittäisellä henkilöllä on oikeus vaatia viranomaisen päätöksestä kirjallinen käännös.
  • Kunnan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittaessa suomen kielen taitoista henkilökuntaa yksittäisen henkilön ottaessa yhteyttä kuntaan. Kunta voi itse määrätä ajat ja paikat suomenkieliselle palvelulle.
  • Vaadittaessa on voitava tarjota esikoulutoimintaa sekä vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suoman kielellä.
  • Kunta on velvollinen informoimaan vähemmistöä sen tämän lain mukaisista oikeuksista.
  • Kunnan on annettava vähemmistölle vaikutusvaltaa sitä koskevissa kysymyksissä ja mahdollisimman paljon neuvoteltava vähemmistön edustajien kanssa tällaisista kysymyksistä.

 

Suomenkielinen kielipalvelu

Avoinna

Maanantaisin klo 8-11
Torstaisin klo 8-11

Yhteystiedot

Kielipalvelun toimisto sijaitsee Trollhättanin kaupungintalon ala-aulassa.
Osoite: Gärdhemsvägen 9, 461 83, Trollhättan

Puhelin: 0520-49 77 40

Sähköposti: markku.viitanen@trollhattan.se

Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Trollhättanissa

Hallintoalueen kehittämisestä Trollhättanissa vastaa Peter Göthblad (ruotsinkielinen).

Yhteystiedot:
Puhelin 0520-49 77 99
Sähköpostiosoite: peter.gothblad@trollhattan.se

Sähköpostiviestin voi laatia myös suomeksi.

Träffpunkter / Kohtaamispaikat

Tervetuloa!

Senioreilla on valittavanaan runsas tarjonta toimintoja. Kohtaamispaikkojemme aktiviteetit ovat avoimia kaikille ja olet tervetullut osallistumaan toimintaan tai voit vain poiketa hetkeksi seurustelemaan.

Här hittar du stadens alla träffpunkter på finska.
Täältä löydät kaikki kaupungin kohtaamispaikat suomeksi.

Föreningar & organisationer i Trollhättan

Trollhättanin Suomi Seura perustettiin 1966-01-10

Suomalaista toimintaa Lextorpin
seurakunnassa Trollhättanissa.

Jumalanpalvelukset, diakonia, ryhmätoimintaa ja kuoro. Tervetuloa!

Eläkeläisyhdistys Ketterät

on yhdistys joka toimii ilman voitton tavoitetta ja jonka tarkoitus on auttaa ja edistää suomenkielisten eläkeläisten hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa mielekästä ja hauskaa yhdessäoloa, harrastustoimintaa ja matkoja.

Andra städer nära Trollhättan