Fika digitalt?

Projektet KESKI är ett samverkansprojekt tillsammans med föreningar, kommuner och kulturaktörer att främja de nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Mötesrum 1

Måndagar / 11.30

Mötesrum 2

Tisdagar / 16.30

 

Mötesrum 3

Lördagar / 11.00