Välj minoritet

Trollhättan

Kommande evenemang

Film – Den blinda mannen som inte ville se Titanic

Hebeteatern, Trollhättan Kungsgatan 25, Trollhättan, Västra Götalands län

Fängelsets murar faller då Jaakko beslutar sig för att åka och hälsa på sin kärlek. Det är inget lätt beslut att fatta eftersom Jaakko är blind och förlamad från bröstet […]

120kr

Om romsk inkludering i Trollhättan stad

Trollhättan stad har fått statsbidrag från länsstyrelsen i Stockholm för att arbeta med romsk inkludering under 2023. Syftet är att utveckla nya arbetsmetoder som kan tillgodose romernas mänskliga rättigheter på långsikt. Under våren har arbete påbörjades i form av uppsökande verksamhet och kunskapshöjande insatser. 

Under 2023 kommer driva Trollhättans Stads utvecklingsarbete för romsk inkludering genom att höja kunskapen om den romska minoriteten, där ett stort fokus blir att involvera invånare i arbetet och öka delaktigheten hos minoriteten, vilket är en av de viktigaste delarna i strategin för romsk inkludering. En annan viktig del är även att höja kunskapen hos medarbetare inom koncernen om romsk historia och närvaro i Sverige, nationella minoriteters rättigheter och under vilka förutsättningar romer levt och lever i Sverige.

Andra städer nära Trollhättan